Cristina Millán González

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de València i Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat per aquesta mateixa Universitat.

Treballa en el Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d’Ocupació Pactem Nord, des del 2002, i coordina l’Àrea de Promoció d’Ocupació i Formació, com també les accions que transversalment es desenvolupen en matèria de promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Va iniciar la seua trajectòria professional en l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Burjassot en la gestió de programes europeus com Youthstart, Now, Horizon i la Iniciativa Comunitària Equal, experiència que li va permetre desenvolupar projectes innovadors en matèria d’ocupació i inserció sociolaboral i el coneixement d’iniciatives en aquest àmbit d’altres països europeus.

Des del Consorci Pactem Nord ha participat en diferents programes d’inserció laboral de dones, en la creació de la Federació de Dones i Col·lectius per la Igualtat de l’Horta Nord, i també en el desenvolupament d’accions d’assessorament a empreses i professionals en polítiques d’igualtat, entre altres iniciatives desenvolupades per aquesta entitat.

Tant des d’una perspectiva professional com personal, el feminisme, la formació en gènere i el treball amb el teixit associatiu de les dones de la comarca de l’Horta Nord, han suposat un aprenentatge constant i la incorporació de la perspectiva de gènere en el seu quefer professional i vital.