Elena Martínez García

Catedràtica en l’àrea de Dret Processal del departament de Dret Administratiu i Processal. Llicenciada en Dret per la Universitat de València i becària del Programa COMETT de la Unió Europea a Göttingen. Va obtindre el premi extraordinari de doctorat. Té reconeguts quatre quinquennis docents.

La seua investigació se centra en cinc línies sobre la violència de gènere, la cooperació judicial transfronterera en matèria penal en la Unió Europea, els actes d’investigació i il·licitud de la prova, l’arbitratge i la mediació com a mitjans de resolució de conflictes, o la protecció de consumidors i usuaris. En quatre d’aquestes línies és IP. És directora del grup d’investigació Centre d’Estudis Multidisciplinaris en Violència de Gènere i gestiona convenis d’investigació amb l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, l’Oficina de Víctimes, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València i amb la Secretaria d’Estat d’Investigació en el Ministeri d’Interior. També és revisora de revistes indexades i avaluadora de projectes i beques en la Generalitat de Catalunya. Té reconeguts tres sexennis d’investigació.

Ha realitzat estades en centres d’investigació estrangers: el Max-PlanckInstitut für Innovation und Wettbewerb; Swiss Institut for Comparative Law, World Intellectual Property Organization; New york University; Humboldt Universität Berlin; Tübingen Universität, Luidwigs-Maximilian Universität; Oxford University; Dublin University, Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht. També ha sigut Becària Alexander von Humboldt de la Humboldt Stiftung i va obtindre el Premi de la Ciutat de les Arts i de les Ciències.

Ha sigut secretària del Màster de l’Advocacia, secretària de Departament, i fundadora del Màster universitari en Dret i Violència de gènere. També ha sigut representant en el Claustre. És membre de l’Associació Espanyola de Dret Processal, de l’Associació Espanyola Alexander von Humboldt i de la Humboldt Alumni Association. Sòcia de l’Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel, l’Associació Metges sense Fronteres, de la Fundació Cristina contra el Càncer i de l’Organització de Consumidors i Usuaris, i col·laboradora assídua de l’Associació Jutgesses per la Igualtat. És membre del Claustre de la Universitat de València. En l’actualitat és mare monoparental de dues xiquetes i feminista.