Elena Simón Rodríguez

Llicenciada en Filologia Moderna, de professió docent. Va criar i educar una filla i un fill. Actualment és formadora feminista, conferenciant, analista de gènere i escriptora. Pertany a l'Aula de Debat i Formació Feminista en la Seu de la Universitat d’Alacant. Va rebre, al març de 2018, un dels premis Isabel Ferrer de l’Institut Valencià dels Dones.

Des del 1980, any que va cofundar el Feminari d'Alacant, desenvolupa tasques d’estudi, formació i divulgació de la coeducació, el feminisme, la igualtat, el llenguatge no sexista i l’anàlisi i enfocament de gènere, i col·labora com a docent o com experta en instàncies molt diverses de diferents països i llocs, i es dirigeix a públics molt diversos.

És coautora en 21 llibres col·lectius i autora d’articles i ponències en revistes i publicacions especialitzades (una cinquantena).

És autora dels llibres següents: Democracia vital: mujeres y Hombres hacia la plena ciudadanía (Narcea ed., 1999); Hijas de la Igualdad, herederas de injusticias (Narcea ed., 2008); La Igualdad también se aprende: Cuestión de Coeducación (Narcea ed., 2010)

Ha realitzat els següents encàrrecs institucionals:

  • Una guia per a joves dels dos sexes en prevenció de la violència de gènere, titulada Guía pera evitar amores que matan-Guía del buen amor (Consell de la Joventut d'Alacant, 2004)
  • Dos guies: La buena coeducación de niñas y niños i La buena coeducación de nuestras hijas e hijos, dirigides a les famílies (Govern de Cantàbria, 2007-08)
  • Un llibre de text per a l’assignatura Igualtat de gènere, de Batxillerat, per a l'estat d'Oaxaca (Mèxic) titulat: La igualdad es un derecho (2008)
  • Un text denominat L.I.C. (Llenguatge per a la Igualtat en la Comunicació), per a la Campanya d'ús no sexista del llenguatge de la Universitat d'Alacant (2008).
  • Materials curriculars amb enfocament de gènere per a l’assignatura Educació per a la Ciutadania (Govern de Cantàbria, 2008).
  • Col·lecció d’articles mensuals sobre el tema de Coeducació per al periòdic professional Escuela, des de setembre de 2010 fins a juny de 2013.
  • Materials didàctics digitals denominats «Coeducando en familia. Espacios para la igualdad» (Ajuntament de Maracena, Granada, 2015)
  • Col·lecció d'articles mensuals per a <eldiariodelaeducacion.com>, des de setembre de 2016 fins hui.
  • Coautora de la guia ¿Amor? Solo del bueno. Ajuntament d’Elx, Casa de la Dona, 2020.
  • Autora de la Guia de llenguatge igualitari per a la comunicació. Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 2020. Edició digital.