Mª del Pino de la Nuez Ruiz

Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense. Postgrau en Dret Comunitari.

Advocada exercent, amb dedicació al Dret de Família i Penal, mediadora familiar i civil, i integrant del Torn d’Ofici.

Sòcia de l’Associació de Dones Juristes Themis des del 1994, vocal de la directiva de 2020 a 2022. Integrant de l’equip dels estudis sobre la figura de Coordinació de Criança el 2020 i el 2021. I de l’Estudi del tractament judicial a menors en els procediments de Família en els quals es puga constatar l’existència de violència de gènere, 2021 Institut Balear de la Dona.

Col·laboradora externa, tècnica de projectes europeus d’administracions locals i autonòmica, i Institut Canari de la Dona i Mancomunitat de Municipis. Becària en el Parlament Europeu i Consultora a Brussel·les els anys 2001 i 2002. Investigadora del projecte iniciativa Equal Impacto de las Políticas de Igualdad en Canarias.

Integrant del Consell Rector de l’Aula Dona de la U. de Las Palmas de Gran Canaria; equip d’investigació. Secretària del Seminari Dona, Dret i Societat, directora i membre de la Comissió Assessora d’Igualtat de l’ICI.

Coredactora d’una Propuesta de Revisión del Estatuto de Autonomía; coeditora de publicacions, 2007, Editorial Laertes, Democracia Paritaria, aportaciones para un debate, y 2011: Cultura identidad y ciudadanía, de la ULPGC. En 2019 del Protocolo de VG en los Centros Educativos, detección, actuación e intervención de la Comunidad Canaria

Ponent, formadora en igualtat de drets, violència de gènere, perspectiva de gènere, mediació i Torn d’Ofici. Coordinadora de l’OAVD virtual els anys 2020/2021 a Canàries.

Actualment és diputada de Junta de l’Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, i en les comissions d’Igualtat i violència de gènere, mediació i drets humans.