Marisa Soleto Ávila

Llicenciada en Dret. Tota la seua experiència professional està referida al desenvolupament de polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats, des de l’administració pública i des de l’empresa privada i el tercer sector. És feminista, i sempre ha estat treballant en l’àmbit de la participació i la reivindicació social de les dones des de diferents organitzacions.

Des de l’any 2001, és directora de Fundación Mujeres, una organització no governamental sense ànim de lucre que treballa en projectes dirigits al desenvolupament de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. Des d’aquesta entitat es desenvolupen programes d’intervenció per a fomentar i donar suport a l’accés de les dones a l’ocupació i l’activitat empresarial, impulsar el desenvolupament de les polítiques d’igualtat en les administracions públiques i les entitats privades o per a la prevenció de la violència de gènere especialment en l’àmbit de la sensibilització social i la prevenció de la violència de gènere en la població més jove.

En representació de Fundación Mujeres és membre de l’Observatori Estatal per a la Violència de Gènere del Ministeri de Sanitat Serveis Socials i Igualtat, i del recentment creat Observatori d’Igualtat de la RTVE.

Des de fa tres anys és la responsable de la Secretaria Tècnica del Fons de Beques Fiscal Soledad Cazorla Prieto, una iniciativa de Fundación Mujeres i la família de Soledad Cazorla Prieto per al suport als orfes i òrfenes de la violència de gènere.