Sonia Amado Gaona

Psicòloga, amb estudis majors en gerència de projectes d’investigació. Fundadora i directora de l’ONG colombiana tierraUNA. Durant més de quinze anys ha dissenyat i dirigit múltiples projectes secundats per entitats internacionals de cooperació, per a la transformació social i el millorament de les condicions de vida de comunitats vulnerables en diversos territoris de Colòmbia.

En el seu activisme, entre d’altres, ha fomentat la participació i organització de les dones, i ha reivindicat el seu paper fonamental com a agents de canvi social i polític per a la construcció de pau i el desenvolupament sostenible. Per això, ha creat metodologies innovadores, holístiques i sistèmiques d’apoderament tant individual com col·lectiu, amb enfocament de gènere, i ha promogut la prevenció de la violència contra la dona.

En zones de conflicte armat va implementar diverses estratègies d’intervenció comunitària, entre elles, els «cercles de dones» com a espais de trobada, de suport i de formació sobre drets, polítiques d’igualtat i feminisme. Igualment, va crear programes de ràdio gestionats per dones, i també, diversos projectes de generació d’ingressos que van ajudar a transformar les seues vides.

Com a part de la seua tasca, a més, ha realitzat gires i conferències per diversos països d’Europa, per a donar a conéixer la identitat i cultura dels pobles indígenes, i ha impulsant la defensa dels seus territoris.

El 2021-2022 realitza un màster en neuropsicologia.